CỔNG ĐÀO TẠO TIẾNG ANH
DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

1. American Accent Training

2. Khóa học Speaking Grammar

3. Luyện thi TOEIC

4. Luyện thi IELTS

Mọi nhu cầu hỗ trợ cần thiết xin vui lòng gọi Smartcom: (+84-4)32626699 ấn số lẻ 502 để gặp bộ phận Kỹ thuật hoặc 501 để gặp bộ phận Giảng viên.